Biblioteka

Bibliotekininkė - Zita Ragickienė

Bibliotekos teikiamos paslaugos:

  1. Aptarnauja skaitytojus: teikia informaciją apie skaitykloje esančius spaudinius.
  2. Padeda susirasti reikiamą literatūrą, supažindina naujus skaitytojus su aptarnavimo bibliotekoje taisyklėmis ir tvarka, atsako į skaitytojų bibliografines užklausas, apmoko juos naudotis atviru fondu.
  3. Išduoda ir surenka vadovėlius, organizuoja jų užsakymą, tvarko dokumentus, susijusius su vadovėlių fondu.
  4. Prenumeruoja, registruoja ir tvarko periodiką.
  5. Rengia naujų knygų parodas.
  6. Suteikia galimybę naudotis kompiuteriu, žinynais, žodynais bei kita literatūra.

 

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445