Mokyklos vadovai

Mokyklos direktorė  Renata Špokienė

III-oji vadybinė kategorija

tel. 8 349 49416

el. paštas: kulva.mokykla@gmail.com

Išsilavinimas:

1998 m. Šiaulių universitetas, pradinio ugdymo padagogikos studijų programa

Darbo patirtis:

1995 - 1996 m. Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinė mokykla, pradinio ugdymo mokytoja,

1996 - 1998 m. Jonavos sakralinės muzikos mokykla, pradinio ugdymo mokytoja,

1998 - 2006 m. Jonavos Justino Vareikio pagrindinė mokykla, pradinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė, pailgintos dienos grupės auklėtoja,

2006 - 2010 m. Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

2010 - iki dabar Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos direktorė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Petrusevičienė

tel. 8 349 49416

el. paštas: neringa.petruseviciene@gmail.com

Išsilavinimas:

2000 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, istorijos studijų programa, humanitarinių mokslų bakalauras, istorijos mokytojo kvalifikacija.

Darbo patirtis:

nuo 2015 m. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja,

2010 – 2015 m. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja,

1997 – 2014 m. Kulvos pagrindinė mokykla, istorijos, pilietiškumo pagrindų, etikos mokytoja

1996 – 1997 m. Kulvos pagrindinė mokykla, vokiečių kalbos mokytoja,

1993 – 1996 m. Batėgalos devynmetė  mokykla, vokiečių kalbos mokytoja.

Suteiktos  kvalifikacinės kategorijos:

2014 – III vadybinė kvalifikacinė kategorija,

2004 – istorijos vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Henrikas Guščius

tel. 8 349 49445

el. paštas: guscius.h@gmail.com

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445