Mokyklos vadovai

Mokyklos direktorė  Renata Špokienė

III-oji vadybinė kategorija

tel. 8 349 49416

el. paštas: kulva.mokykla@gmail.com

Išsilavinimas:

1998 m. Šiaulių universitetas, pradinio ugdymo padagogikos studijų programa

Darbo patirtis:

1995 - 1996 m. Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinė mokykla, pradinio ugdymo mokytoja,

1996 - 1998 m. Jonavos sakralinės muzikos mokykla, pradinio ugdymo mokytoja,

1998 - 2006 m. Jonavos Justino Vareikio pagrindinė mokykla, pradinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė, pailgintos dienos grupės auklėtoja,

2006 - 2010 m. Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

2010 - iki dabar Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos direktorė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Petrusevičienė

tel. 8 349 49416

el. paštas: neringa.petruseviciene@gmail.com

Išsilavinimas:

2000 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, istorijos studijų programa, humanitarinių mokslų bakalauras, istorijos mokytojo kvalifikacija.

Darbo patirtis:

nuo 2015 m. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja,

2010 – 2015 m. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja,

1997 – 2014 m. Kulvos pagrindinė mokykla, istorijos, pilietiškumo pagrindų, etikos mokytoja

1996 – 1997 m. Kulvos pagrindinė mokykla, vokiečių kalbos mokytoja,

1993 – 1996 m. Batėgalos devynmetė  mokykla, vokiečių kalbos mokytoja.

Suteiktos  kvalifikacinės kategorijos:

2014 – III vadybinė kvalifikacinė kategorija,

2004 – istorijos vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Orinta Smailienė

tel. 8 349 49445

el. paštas: orinta.smailiene@gmail.com

Išsilavinimas:

2012 m. Edukologijos profesinio bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija. Kauno kolegija, Kėdainių Jonušo Radvilos fakultetas.

2014 m. Viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis, Kauno technologijos universitetas, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.

Darbo patirtis:

2007-2008 m. Jonavos vaikų globos namai, auklėtoja;

2008-2014 m.  Jonavos  vaikų l/d „Žilvitis“, ikimokyklinio ugdymo pedagogė;

Nuo 2014 m.  Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla, socialinė pedagogė;

Nuo 2015 m. spalio mėn. Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla, direktorės pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Henrikas Guščius

tel. 8 349 49445

el. paštas: guscius.h@gmail.com

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445