Menų diena

2017 m. gruodžio 22 d. 10 val. ryto priešmokyklinio ugdymo grupės bei pradinių klasių mokiniai, jų tėveliai ir artimieji sugužėjo į "Menų dienos" koncertą. Pradžioje pasirodė priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, jie parodė pamokantį vaidinimą "Ežio namas". Pirmokai padainavo kalėdinę dainelę bei sušoko ratelį. Antrokai padovanojo ketureilius apie žiemos šventes, melodiją dūdelėmis bei dainelę "Zylės sapnas", paagitavo vaikus pasirūpinti žiemą paukšteliais. Trečiokai pristatė teatralizuotus eilėraščius. Muzikos būrelio "Šypsenėlė" dainininkai pasveikino visus susirinkusius kalėdinėmis dainelėmis, o dramos būrelio artistai suvaidino spektakliuką "Sniego senis". Visi vaikai puikiai pasirodė, atskleidė savo gabumus, pradžiugino žiūrovus, padovanojo jiems mažytę, bet įsimintiną šventę. Koncerto pabaigoje mokyklos pavaduotoja ugdymui Neringa Petrusevičienė įteikė visiems parodos "Sniego seniai" dalyviams padėkas bei saldžias dovanas.
Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Skirmantė Pilsudskienė

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445