Adventinis rytmetys

2017 m. gruodžio 15 dieną mokykloje vyko adventinis rytmetys ,,Uždekime laukimo žibintus". Apie prasmingą Kalėdų laukimą kalbėjo Kulvos parapijos klebonas Raimundas Kazaitis. Mažieji mokyklos mokinukai dainavo daineles apie žiemą ir Kalėdas. Dramos būrelio nariai vaidino pasaką apie mergaitę, kuri tik pabėgusi iš namų suprato, kokia svarbi šeima, kaip ji myli savo tėvelius ir nori pas juos sugrįžti. Močiutė, sekusi šią pasaką, pabrėžė labai svarbią mintį: ,,kada galima pasakyti ,,ačiū" ar ,,atsiprašau", jeigu ne per Kalėdas". Tad būkime dėmesingi kitiems, supraskime vieni kitus, padėkime, užjauskime. Tai geriausia, ką galime padaryti iki Kalėdų, per Kalėdas ir savo tolimesniame gyvenime...

Lietuvių k. vyr. mokytoja Nijolė Matulevičienė

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445