Ugdymo diena ,,Abraomo Kulviečio takais"

 

2017 metų spalio 20 dieną mokyklos 5-10 klasių mokiniai dalyvavo žygyje į Mažųjų Žinėnų piliakalnį. Vyko ugdymo diena ,,Abraomo Kulviečio takais", skirta mokyklos 116 m. sukakčiai ir Piliakalnių metams paminėti.
Šią dieną pasitiko saulė pro rūko šydą, įvairiaspalvių lapų lietus...
Susipažinę su visa piliakalnio teritorija mokiniai parodė atliktus namų darbus: pasakojo apie piliakalnių atsiradimą, reikšmę, supažindino su svarbiausiais Lietuvos ir visais Jonavos rajono piliakalniais, didžiausią dėmesį skirdami Mažųjų Žinėnų piliakalniui. Priminė Kulvos mokyklos istoriją, pagerbė Abraomo Kulviečio atminimą. Mokyklos gimtadienio proga iš įvairių rudens lapų, gėlių ir uogų nupynė dovaną - vainiką ir sudainavo mokyklos dainą. Po to lauže kepė dešreles, žaidė, rungtyniavo, fotografavosi.
Grįžo linksmai praleidę laiką kartu, pilni įspūdžių ir pamaloninti gražaus rudens oro bei spalvų.

1-4 klasių mokiniai pirmąją pamoką susipažino su Abraomo Kulviečio biografija, aplankė obeliską Smičkių kaime. Sugrįžę nupiešė raides ABRAOMAS KULVIETIS - LIETUVOS ŠVIESUOLIS ir pakabino mokyklos stende. Vėliau Jonavoje pradinukai aplankė Abraomo Kulviečio paminklą, pabuvojo Krašto muziejuje vykusioje edukacinėje pamokoje ,,Etninio tapatumo ženklai kasdienybėje", atliko praktinius darbelius, apžiūrėjo parodas, surengtas muziejuje.

Lietuvių k. vyr. mokytoja Nijolė Matulevičienė ir pradinio ugdymo mokytoja Danutė Vilimaitienė


Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445