Mokiniai

2018 - 2019 m. m. klasių komplektai

1 klasė - 12 mokinių

2 klasė - 8 mokiniai

3 klasė - 8 mokiniai

4 klasė - 10 mokiniai

5 klasė - 10 mokinių

6 klasė - 9 mokiniai

7 klasė - 11 mokinių

8 klasė -11 mokinių

9 klasė - 8 mokiniai

10 klasė - 8 mokiniai

Ikimokyklinis ugdymas - 25 mokiniai

Priešmokyklinis ugdymas - 16 mokinių

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445