Teisės aktai

Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą publikuojami:
LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

 

Ikimokyklinis ugdymas http://www.jonava.lt/web/jonava/ikimokyklinis-ugdymas
Priešmokyklinis ugdymas http://www.jonava.lt/web/jonava/priesmokyklinis-ugdymas
Pradinis ugdymas http://www.jonava.lt/web/jonava/pradinis-ugdymas
Pagrindinis ugdymas http://www.jonava.lt/web/jonava/pagrindinis-ugdymas

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445